Prezentare generală Secția Clinică Radioterapie

SERVICII MEDICALE

 

 

·   Asistență medical clinică: consultații primare, consultații interclinice, supraveghere clinic în terapia ambulatorie, asistența în regim de spitalizare

·   Servicii de tratament: plan de tratament computerizat (simulator CT, dozimetrie) pentru radioterapie externă (acceleratoare liniare de particule) și brahiterapie

·   Radioterapie curativă, pre-și post operatorie, paliativă

·   Radioterapie convențională și scheme de fracționare neconvenționale, hiperfracționate, accelerate, hipofracționate; radioterapie 3D conformațională, IMRT, stereotaxie

·   Chimioradioterapie concomitentă

·   Monitorizarea pacienților post radioterapie

ALTE SERVICII

·   Baza de date oncologică

·   Program mass media de informare medical și educație pentru sănătate

·   Cursuri universitare Oncologie generală pentru studenții din anul IV specialitatea Medicină

·   Cursuri post universitare pentru rezidenții radioterapie și alte specialități