Prezentare IRO Iasi

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 – 4
Cod Fiscal 29067408
UNITATEA REGIONALA DE MANAGEMENT NORD-EST A
SUBPROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU
DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

 E-mail: urmscreening@iroiasi.ro
INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI
Acreditare A.N.M.C.S. nr. 247

 

 INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI

 

Institutul Regional de Oncologie Iași, unitate sanitară cu 300 paturi a fost înființat prin Hotararea de Guvern nr. 583/13.03.2009 și funcționează efectiv începând cu data de 25 martie 2012 .

Spatiile acestei unitati se înscriu în necesarul functional al unei unitati sanitare cu profil oncologic, conform reglementarilor legale în vigoare, astfel incât sa ofere populatiei din toate judetele Moldovei ceea ce este necesar: eficienta, cresterea calitatii actului medical, cresterea accesibilitatii la servicii complete si realizarea unui sistem medical integrat, multidisciplinar, a specialitatilor pentru toate localizarile neoplazice.

Datorită structurii organizatorice aprobate – anestezie si terapie intensiva, chirurgie generală (cu compartiment de chirurgie toracică, chirurgie plastică, ginecologică), oncologie medicală, hematologie, radioterapie – se asigură atât serviciile medicale cât şi cele chirurgicale specifice patologiei oncologice. Abordarea diagnostică și terapeutică, completă și complexă a pacientului oncologic necesită dotări de excepție, care sunt asigurate prin echipamente medicale de înaltă performanță achiziționate în perioada 2011 – 2012. În institut se încearcă aplicarea terapiilor personalizate, asigurarea locală a unei facilități de investigare extensivă, asigurarea premizei de investigație pentru desfășurarea completă a unor tratamente avansate în regim de trial clinic.

Având în vedere dimensiunea, complexitatea si urgenta pe care o reprezinta cancerul ca problema prioritara de sanatate publica, înfiintarea Institutului Regional de Oncologie a corectat deja dezechilibrul actual existent între Moldova ( cu o suprafata de 44.000 km² si aproximativ 4 milioane locuitori) si celelalte provincii istorice ale tarii.

Institutul Regional de Oncologie Iaşi a preluat, prin Ordin nr. 1714/2011 al Ministrului Sănătăţii, vechile secţii cu specific similar sau complementar din structura unităților sanitare cu paturi din județul Iași, într-o structură unitară ce permite desfăşurarea în bune condiţii a activităţii medicale (locaţie unică cu circuite funcţionale adecvate, aparatură performantă). Prin HG nr. 1281/decembrie 2012 a preluat o parte din terenurile și clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic de Urgență Sf. Spiridon din Iași, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 și str. Ion Creangă nr. 5.

Structura organizatorica a Institutului Regional de Oncologie cuprinde:  

Sectii clinice, total 300 de paturi, din care:  

 • Sectia Chirurgie I = 45 paturi, din care:
 • - Compartiment gineco-oncologie = 10 paturi
 • - Compartiment urologie = 10 paturi
 • Sectia Chirurgie I = 45 paturi, din care:
 • - Compartiment Chirurgie plastica, microchirurgie si chirurgie reconstructiva = 10 paturi
 • Compartiment Chirurgie toracica = 10 paturi
 • Sectia oncologie medicala = 60 paturi, din care:
 • - Compartiment Pneumologie = 10 paturi
 • Sectia hematologie = 42 paturi, din care:
 • - Comp. Transplant Celule Stem Hematopoetice = 6 paturi
 • Sectia radioterapie = 60 paturi:
 • Compartiment îngrijiri paleative = 20 paturi
 • Sectia A.T.I. = 28 paturi , cu Unitate de Transfuzie Sanguina
 •      
 • •Spitalizare de zi - 30 PATURI
 • • Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatile: oncologie medicala, chirurgie generala, ginecologie (gineco-oncologie), chirurgie plastica, hematologie, medicina interna, cardiologie. gastroenterologie, O.R.L, psihologie/psihoterapie, sala kinetoterapie.
 • • Centrul de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională - TRANSCEND

 • • Aparat funcțional

 

SERVICII MEDICALE

 

Institutul Regional de Oncologie Iași are încheiat contract de prestări servicii cu C.J.A.S. Iași pentru:

 • consultații și tratamente ambulatorii;
 • internări continue pentru pacienți cu patologie oncologica și îngrijiri paliative;
 • - investigații de înaltă performanță realizate în ambulatoriu;
 • - programe naționale de sănătate derulate cu fonduri de la C.J.A.S. Iași: acordarea de tratamente medicamentoase pentru cazurile oncologice, diagnosticarea cazurilor de leucemii, reconstrucții mamare în cazul pacientelor cu mastectomii, tratamentul prin tehnici de radioterapie;
 • - programe naționale derulate prin Ministerul Sănătății cu fonduri de la bugetul de stat: programul pentru susținerea tratamentului pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din ATI, programul pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă, unitate de management pentru șase județe (Bacău, Botoșani, Iași,

 

INFRASTRUCTURA

     
 
 

1.Clădire spital monobloc care adăpostește 300 paturi internare continuă din care 28 paturi ATI,

30 paturi pentru internare de zi, un bloc operator cu 10 săli de operație, laborator de radiologie și imagistică medicală (un CT, un RMN, un mamograf digital, două aparate de radiologie fixă, șase ecografe, 5 aparate de radiologie mobilă C-Arm), laborator de analize medicale (hematologie, biochimie, imunologie, diagnostic molecular), laborator medicină nucleară (Gamma Camera, PET-CT), laborator de anatomie patologică și prosectură.
   

2. Spațiu Hotelier cu 70 paturi (3***)

Conducerea Institutului Regional de Oncologie Iași a analizat posibilitatea atragerii de fonduri prin alte forme: Parteneriat public – privat, Asociere sau Concesiune de lucrări, Fonduri nerambursabile. În urma înaintării la Ministerul Sănătății a unui Studiu de fezabilitate, s-a obținut avizul de principiu nr. EN 8441/29.08.2013 pentru organizarea unei proceduri de concesiune de lucrări pentru modernizarea, dotarea și exploatarea unei clădiri în regim hotelier, pentru o perioadă de 8 ani, valoare estimată a investiției = 3.100.000 lei inclusiv TVA. După derularea tuturor etapelor (întocmirea unui studiu de fundamentare a deciziei, expertiza tehnică a clădirilor, procedura de achiziție prin Dialog competitive), s-a încheiat contractul de concesiune de lucrari publice avand ca obiectiv „Modernizarea, dotarea si exploatarea in regim hotelier a cladirii situata in Iasi, str. Ion Creanga nr.5bis, aflata in administrarea Institutului Regional de Oncologie Iasi". Astfel, Institutul Regional de Oncologie Iași este singurul spital public din țară care are un spațiu hotelier, în care sunt cazați GRATUIT pacienții care beneficiază de servicii de radioterapie în ambulatoriu,pacienți care nu locuiesc in municipiul Iasi si zonele adiacete și nu au posibilități de cazare pe perioada tratamentului.


 

3.Centru de cercetare

Institutul Regional de Oncologie Iași a depus în sesiunea din August 2013 un proiect cu titlul "CENTRU DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ IN MEDICINĂ TRANSLATIONALĂ" pentru "Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenție 2.2 – Investiții în infrastructura de CDI, Operațiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD". Proiectul a fost selectat ca eligibil și s-a semnat contractul de finanțare în 11 Martie 2014, cu o valoare finală de 50.844.937 lei, finalizat la 30 Iunie 2016. Scopul proiectului a fost consolidarea, dezvoltarea și amplificarea capacității de cercetare biomedicală în Institutul Regional de Oncologie Iași, prin crearea unei platforme interdisciplinare capabile să genereze cunostințe știintifice cu potențial ridicat de translare în practica clinică. In plan structural, acest scop general este materializabil prin înființarea condițiilor aplicarii unui model creativ de personalizare a actului medical, utilizand abordarile exploratorii orientate catre realizarea de instrumente moleculare de diagnostic cuplate cu identificarea de noi tinte terapeutice - concept formal consacrat in cadrul notiunii de teranostic.

 

Obiectivele strategice ale Centrului de Cercetare Fundamentala și Dezvoltare Experimentala in Medicina Translationala - TRANSCEND - sunt:

 • Dezvoltarea unei infrastructuri integrate de cercetare translationala, cu accent pe cercetarea oncologica, capabila sa recruteze si sa retina cercetatori calificati si sa promoveze relatii de cooperare cu companii biotehnologice si farmaceutice, institute/ centre de cercetare catalizand astfel revitalizarea si dezvoltarea economica regionala;
 • Dezvoltarea capacitatilor de cercetare in vederea generarii unei structuri de medicina translationala capabila sa realizeze produse patentabile si transferabile in practica medicala oncologica;
 • Dezvoltarea tehnologiilor de explorare fundamentala de varf in scopul racordării la prioritătile si obiectivele specifice ariei europene de cercetare oncologica;
 • Realizarea unui pol regional de excelenta in cercetarea translationala in domediul patologiei tumorale, bazat pe medicina sistemica capabila sa sustina cercetarea inovatoare, sa favorizeze transferul biotehnologic si conectarea regiunii de NE la o retea de centre similare europene.
 • Cresterea calitatii si eficientei activitatii de cercetare-dezvoltare in domeniul medical, in vederea imbunatatirii sanatatii populatiei si promovarii competitivitatii economice prin transfer tehnologic si diseminarea rezultatelor catre IMM-uri.

 

 

 

4.Compartiment de transplant celule stem hematopoetice Manevrele de transplant de celulă    stem hematopoetică nu reprezintă un tratament de excepţie. Este o formă terapeutică  uzuală în tratamentul hemopatiilor maligne şi a altor forme de cancer. Există tot mai multe  solicitări din partea pacienţilor pentru a intra în programul de transplant celule stem  hematopoetice, centrele din Tg. Mures şi Bucureşti fiind insuficiente şi aglomerate.  Înfiinţarea unui compartiment de transplant celule stem hematopoetice în cadrul Institutului  Regional de Oncologie Iaşi, este o realizare importantă în cadrul serviciilor de sănătate, pe  un sector prioritar – boala neoplazică.

Prin Decizia nr. 3 din 4 Iulie 2017, Agenția Națională de Transplant , în urma depunerii documentației și analizei riguroase a acesteia, după verificarea conformității documentației cu locația, a emis ACREDITAREA pentru activitatea de transplant celule stem hematopoetice în cadrul I.R.O. Iași.

     
 
  5. Laborator procesare, validare și bioconservare HPC Institutul Regional de Oncologie Iași are cuprins în structura organizatorică aprobată prin Ordinul MS nr. 96/1.02.2012 un Compartiment de transplant medular în cadrul Secției clinice de hematologie. Pentru buna funcționare a acestui compartiment este nevoie de un laborator de validare, procesare și bioconservare a celulelor stem hematopoetice, care este în curs de acreditare.
   

6. Compartiment îngrijiri paliative

Institutul Regional de Oncologie Iași este în curs de a finaliza lucrările de reparații capitale pentru amenajarea unui spațiu în care să funcționeze Compartimenul de Îngrijiri paleative cu 28 paturi. Activitatatea desfăşurată în acest sector respectă principiile îngrijirii paliative, cele mai importante fiind asigurarea terapiei durerii şi a altor simptome, susţinerea valorii vieţii şi considerarea morţii drept un proces natural, ameliorarea calităţii vieţii şi integrearea aspectelelor psiho-sociale şi spirituale în îngrijirea pacientului.

Toate eforturile colectivului din cadrul I.R.O. Iași în a acorda servicii medicale de calitate pacienților cu boală neoplazică prin diversificarea serviciilor și acordarea lor în mod profesionist, cu personal competent, aparatură performantă și un spațiu decent, au dus ca adresabilitatea să crească permanent.


7.Extindere ambulatoriu integrat

În Baza Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 145/1.04.2017 a fost alocat în folosință gratuită un imobil aflat în proprietatea județului Iași, în care au fost amenajate 7 cabinete de consultaii ambulatorii și un punct recoltă sânge pentru eventualii donatori de sânge.

 

PERSONAL

Resursele umane sunt cele mai importante componente în furnizarea de îngrijiri de sănătate. Personalul medical reprezintă 94 % din total personal angajat și sunt cei care influenţează în cea mai mare măsură calitatea serviciilor de sănătate. În politicile de dezvoltare a personalului medical, permanent s-a urmărit creșterea competențelor profesionale, pregătirea de specialitate (rezidenţiat, atestat etc.) şi educaţie medicală continuă.

Institutul Regional de Oncologie Iași are în prezent (octombrie 2017) angajați un număr de 900 persoane din care: 80 medici (din care 22 medici cu integrare clinică), 201 medici rezidenți, 2 farmaciști, 29 alt personal medical superior (chimiști, biologi, fizicieni medicali), 364 asistenți medicali, 41 statisticieni și registratori medicali, 124 personal medical auxiliar (infirmieri, brancardieri), 59 TESA și muncitori întreținere.

 

 

PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE

Institutul Regional de Oncologie Iași derulează , în beneficiul pacienților mai multe programe de sănătate:

 

A.Finanțare de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate prin CAS Iași:

1. Programul național de oncologie, Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice

2. Programul național de oncologie, Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice, prin endoprotezare

3. Programul național de oncologie, tratament prin radioterapie

4. Programul național de oncologie, Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiei acute

5. Programul național de oncologie, Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT.

 

B.Finanțare de la bugetul de stat prin M.S.:

6. În cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași funcționează Unitatea regională de asistență tehnică și management pentru zona de nord-este în cadrul programului național de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin pentru șase județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

7. Programul pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestiva .

8. Centru pentru evidența donatorilor voluntari de celule stem hematopoetice.

9. Programul național de boli netransmisibile

10. Programul national de transplant celule stem hematopoetice