CANAMED

 

 

 

 


INFORMARE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

28 Ianuarie 2013

Pentru perioada februarie-decembrie 2012

 

 

Nr.crt.

Denumire indicator

Valoare

1

Total buget an 2012

55.392.058

2

Total finanţări febr.-dec. 2012

26.274.132

3

Grad de realizare incasari fata de buget(%)

47,43 %

4

Grad de realizare servicii  fata de buget(%)

89,53 %

5

Total cheltuieli curente , din care:

47.209.325

6

- cheltuieli cu medicamentele,din care

23.095.312

7

   PN oncologie (85 % din total  consum medicam.

19.633.195

8

- cheltuieli cu utilitățile (2% din chelt.totale)

1.242.873

9

- cheltuieli de personal ( 25 % din chelt.totale)

11.972.937

 

Chelt.salariale in bani

11.972.937

 

Tichete de masa

687.321

 

Contributii

2.493.530

10

- hrana ( 1, 56  %)

741.049

11

- cheltuieli cu mater.sanitare (2%din chelt.totale)

1.266.610

12

- cheltuieli cu div.servicii (6% din chelt.totale)

3.074.900

13

Total venituri

49.595.636

14

Stocuri materiale consumabile

7.799.618

15

Disponibilitati

1.189.288

16

Clienţi CAS de incasat

23.321.505

17

Total active

32.310.411

18

Furnizori, total din care:

25.182.958

19

Drepturi de personal de achitat

1.494.892

20

Total pasive

26.677.850

21

Pacienti contractati spitalizare continua

8.400

22

Pacienti externati spitalizare continua DRG

8.440

23

Pacienti externati cronici

282

24

Zile de spitalizare

57.189

25

Rata de ocupare a paturilor

65 %

26

Durata medie de spitalizare

6,25

27

ICM realizat (1,4397 contractat)

1,8690

28

Pacienti contractati spitalizare de zi

24.174

29

Pacienti tratati spitalizare de zi

8.669

30

Pacienti consultati in ambulatoriu

27.855

 

 Rural

8.969

 

 Urban

18.886

31

Număr decese

1620

32

Rata mortalitătii

1,21 %

33

Numar interventii chirurgicale 

1.105

34

Număr pacienti cu diagnostic oncologic în evidență

10,151

35

Proportia pacienților cu complicații și comorbiditați din total pacienți externați

93,79

36

Indicele de concordantă între diagnosticul la internare și cel de la externare

70,15 %

37

Procentul pacientilor din alte judete

48 %

       

  

Activitatea U.R.M - n screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin în perioada septembrie – decembrie 2012:  

  • 8.210 femei cu test Babes Papanicolau care au primit testul,
  • 7.990 teste validate din care 1.412 teste  I.R.O. (17,67 %),
  • 7.755 femei cu test negative, reprogramate după 5 ani,
  •      54 frotiuri nesatisfacatoare.

           

                                                              

 

 

Manager                                          Director financiar-contabil,

Ec. Mirela Grosu                                             Ec. Cucu Mihaela

Pentru vizualizarea fișierului aveți nevoie de pdf reader sau descărcați fișierul de aici