Documente necesare inscrierii in program

Documentele necesare includerii laboratoarelor in reteaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizata de catre Institutul Regional de Oncologie Iași


1. Cerere de inscriere (cererea tip)
2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate, pentru laborator -citologie/anatomie patologica 
3. Autorizaţia sanitară de funcţionare 

4. Copie dupa CUI si dupa certificatul de inregistrare a laboratorului

5. Copie dupa cont bancar al unitatii
6. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului ca indeplineste criteriile in confomitate cu Ordinul Nr. 537/175 din 5 iunie 2012, dupa cum urmeaza:
o detine dotarea tehnică necesară pentru examinarea materialului celular cervical prin metode şi tehnici de citologie sau anatomie patologică : 
- aparatură adecvată pentru efectuarea examenului Babeş-Papanicolaou (citologie convenţională şi/sau monostrat cu recoltare-fixare în mediu lichid);
- facilităţi de arhivare a frotiurilor;
- echipament computerizat necesar pentru înregistrarea, stocarea şi raportarea datelor;
- acces la internet
o foloseşte coloraţia Papanicolaou pentru prelucrarea frotiurilor şi sistemul de clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;
o efectuează controlul intern al calităţii în domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lame;
o se angajează să participe în mod regulat la programe de evaluare externă a calităţii în domeniul citologiei;
7. Declaratia pe propria raspundere medicului de specialitate în anatomie patologică angajat ca are experienţă minimă de 5 ani şi peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani

8. Copia, conforma cu originalul, a contractului de control extern
9. Tabele: 
• personalul medical implicat in program (medic + asistenta - nume/prenume/CNP/specialitate-competenţă/grad profesional/cod parafa) 
• programul de lucru al medicilor si al laboratorului

10. Copie cf. cu originalul a certificatului de libera practica si asigurarea malpraxis a cadrelor medicale implicate in subprogram.


* Toate filele vor contine mentiunea "in conformitate cu originalul ", stampila si semnatura olografa a reprezentantului legal. Tabelele vor conţine doar personalul medical de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în ambulatorul clinic de specialitate în relaţie contractuală cu CAS figurând pe listele de personal al anexelor contractelor pe ambulator şi orarul de lucru al întregului personal în laborator