Documente necesare inscrierii in program

Documentele necesare includerii cabinetelor de medicina de familie ca centre de informare si consiliere in reteaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizata de catre Institutul Regional de oncologie Iași:

1. Cerere de inscriere ( formular tipizat ) 
2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate (fara anexele contractului )
3. Copia, conformă cu originalul, a Autorizatiei sanitare de functionare 

4. Copie dupa CUI și după certificatul de înregistrare a cabinetului

5. Copie dupa cont bancar al unitatii

6. Copie dupa certificatul de libera practica si copie dupa asigurarea malpraxis a personalului medical implicat in retea.
7. Tabele: 
• personalul medical implicat in program (medic + asistenta - nume/prenume/CNP/specialitate/grad profesional/cod parafa) 
• programul de lucru destinat screeningului(pentru medic si personalul mediu sanitar)
8. Catagrafia populaţiei feminine 25-64 ani (Nume, Prenume, CNP, adresa)

* Toate filele vor contine mentiunea "in conformitate cu originalul ", stampila si semnatura olografa a reprezentantului legal.