Biologie moleculara

Prezentare generală Compartimentul Biologie Moleculară

 

Misiune: Asigurarea diagnosticului molecular pentru variate entitaţi neoplazice în scopul stadializării şi substadializarii procesului patologic conform standardelor actuale de încadrare

terapeutică şi monitorizare a evoluţiei, precum şi integrarea într-un circuit translaţional de explorare a biomarkerilor sau/şi ţintelor moleculare cu posibil impact în decelarea si tratarea malignitaţilor corespunzător necesitaţilor de performanţă în plan regional, naţional şi european în contextul creat de înfiinţarea şi funcţionarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi.

Compartimentul de Biologie Moleculară a Institutului Regional de Oncologie este structurat în urmatoarele unitaţi de lucru:

 

  • Unitatea de diagnostic molecular imagistic (citometrie în flux şi citometrie tisulara) care asigura explorarea imagistică moleculară dedicată identificării speciilor celulare normale, sau patologice şi a relaţiei lor cu stadiul si evoluţia malignităţii. Citometria în flux este cu precădere utilizată pentru investigaţiile hematologice în timp ce citometria tisulara este o metodă de patologie digitală şi analizează elementele celulare din tumorile solide în raport cu micromediul tumoral. Unitatea de diagnostic molecular imagistic este echipată cu flowcitometre şi platforme imagistice performante

 

  • Unitatea de genetică şi genetică moleculară explorează anomaliile cromozomiale, echilibrate, sau neechilibrate din diverse tipuri de neoplazii maligne, cu precădere hematologice. Sunt desfaşurate deasemenea analize ADN non-amplificative – hibridizarea in situ şi hibridizarea genomica comparativă – pe preparatele cromozomiale din metafază, sau nuclei interfazici prin utilizarea de sonde marcate fluorescent. In dotare exista o platformă de microscopie şi procesare/analiză extrem de performantă.

 

 

  • Unitatea de biologie moleculara Explorarea este focalizată pe determinanţii moleculari ai dezvoltării tumorale şi metastazării, natura ţintelor terapeutice şi substratul aplicaţiilor terapeutice, precum şi monitorizarea evoluţiei bolii. Unitatea de Biologie Moleculară cuprinde un ansamblu de zone funcţionale distincte destinate extracţiei AND-ARN, revers transcrierii, realizării mixurilor de reacţie, reacţiilor de polimerizare în lanţ în timp real, secvenţierii şi microarray, documentării şi analizei rezultatelor. Echiparea unitaţii de biologie moleculară este completa si deţine instrumentaţia necesară funcţionării întregului traseu de investigare a acizilor nucleici.

 

  • Unitatea de culturi celulare Culturile celulare asigură procedurile necesare

diagnosticului citogenetic, dar şi perspectiva de implicare in proiecte de cercetare: una generala (pentru proiectele de cercetare centrate pe cancer, micromediul tumoral, nanoparticule) si una pentru genetica celulei stem. Unitatea este capabilă sa întreprindă explorarea funcţiilor şi capacitaţilor proliferative, sau a răspunsului la diverse manipulari în variate sisteme de cultură, inclusiv cea tridimensionala, organ-like. Aceasta unitate este, datorita metodologiei de lucru, strâns legată de biobanca de celule a institutului şi tehnologia de crioprezervare a celulelor.

 

  • Personalul compartimentului este format din 11 salariaţi, medici şi biologi, cu competenţe corespunzătoare activităţilor din acest serviciu.

 

Servicii cu plata