Atributiile URM

 
 

 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 – 4
Cod Fiscal 29067408
UNITATEA REGIONALA DE MANAGEMENT NORD-EST A
SUBPROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU
DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Telefon: 0374/278.806 E-mail: urmscreening@iroiasi.ro

 

 

 

ATRIBUTIILE UNITATII REGIONALE DE MANAGEMENT

 

 1. coordonează implementarea activităţilor specifice subprogramului în regiunea teritorială arondată prin:
 1. organizarea şi realizarea activităţii de identificarea şi selectare a furnizorilor de servicii medicale în vederea derulării subprogramului;
 2. validarea dosarelor de candidatură depuse de furnizorii de servicii medicale, pe baza procedurilor de selectare prevăzute la art. 15 din prezentele norme metodologice a furnizorilor de servicii medicale, care îndeplinesc condiţiile în vederea derulării subprogramului şi informarea, în scris, a furnizorilor de servicii medicale, asupra validării sau nevalidării candidaturii;
 3. întocmirea şi actualizarea listei evidenţei furnizorilor de servicii validaţi pentru derularea subprogramul în regiunea teritorială arondată şi transmiterea acestei liste caselor de asigurări de sănătate;
 4. instruirea personalului implicat în realizarea activităţilor specifice prevăzute în cadrul subprogramului;
 5. organizarea, în colaborarea cu direcțiile de sănătate publică, a instruirii medicilor de familie în vederea planificării şi organizării invitării, femeilor eligibile din regiunea teritorială arondată în vederea participării la subprogram;
 6. colaborarea cu casele de asigurări de sănătate în vederea monitorizării activităţilor derulate în baza contractelor încheiate de către casele de asigurări de sănătate în cadrul subprogramului, precum şi colaborarea cu autorităţile şi instituţiile locale guvernamentale sau neguvernamentale ce pot contribui la promovarea şi implementarea subprogramului;
 7. monitorizarea implementării activităţilor specifice subprogramului;
 8. analizarea trimestrială  a indicatorilor specifici subprogramului raportaţi de furnizorii de servicii medicale incluşi în subprogram;
 1. diseminează protocoalele specifice derulării subprogramului;
 2. realizează controlul de calitate  în domeniul:

i. înregistrării datelor;

ii. sistemului informatic;

iii. raportării indicatorilor specifici subprogramului;

iv. analizelor statistice;

v. finalizării cazurilor depistate cu leziuni precursorii şi incipiente în cadrul subprogramului;

 1. planifică, organizează şi coordonează formarea personalului medical implicat în realizarea activităţilor prevăzute în cadrul subprogramului;
 2. contribuie la dezvoltarea sistemului informaţional unitar, ca parte integrantă a subprogramului şi asigură menţinerea şi funcţionarea acestuia în regiunea teritorială arondată conform standardelor subprogramului (formulare-tip, circuite de raportare, interconectarea cu alte baze de date, inclusiv cu registrele populaţionale de cancer), cu respectarea legislaţiei specifice utilizării datelor cu caracter personal şi coordonează activitatea de colectare / raportare a datelor ;
 3. asigură constituirea şi întreţinerea registrelor regionale privind:

                                    i. screening-ul prin metoda testării Babeş-Papanicolaou în regiunea teritorială   arondată;

                                    ii. displaziile depistate pentru populaţia din regiunea teritorială arondată;

                                    iii. finalizarea cazurilor depistate în cadrul subprogramului;

 1. menţine şi actualizează periodic baza de date cu femeile eligibile pentru testarea Babeş- Papanicolaou din regiunea teritorială arondată;
 2. planifică şi organizează activităţile de informare-educare-comunicare la nivelul regiunii teritoriale arondate;
 3. planifică şi coordonează activităţile de invitare/reinvitare a populației feminine eligibile în vederea participării la testarea Babeș-Papanicolaou în regiunea teritorială arondată;
 4. analizează periodic raportările primite de la furnizorii de servicii medicale, evaluează performanţa acestora în derularea subprogramului pe baza raportărilor sau prin deplasarea pentru vizite de monitorizare / evaluare / control şi propune unităţii naţionale de management al subprogramului / Comisiei măsurile care se impun;
 5. realizează centralizarea la nivel regional a indicatorilor specifici subprogramului raportaţi în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de raportare de furnizorii de servicii medicale incluşi în subprogram şi o transmite unităţii naţionale de management al subprogramului în primele 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de raportare;
 6. generează rapoarte, sinteze, recomandări privind desfăşurarea şi îmbunătăţirea activităţilor subprogramului, pe care le înaintează Unitătii nationale de management în primele 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de raportare;
 7. estimează necesarul de resurse umane şi financiare pentru implementarea subprogramului la nivel regional si fomulează propuneri privind repartiţia acestora pe judeţele din regiunea teritorială arondată, precum si pe furnizorii de servicii medicale  pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii şi Comisiei;