Atributii laborator

 

 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 – 4
Cod Fiscal 29067408
UNITATEA REGIONALA DE MANAGEMENT NORD-EST A
SUBPROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU
DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Telefon: 0374/278.806 E-mail: urmscreening@iroiasi.ro

 

 

 

                                                                    RETEAUA DE SCREENING

 

 

Atributiile laboratoarelor de analize medicale în domeniul citologiei cervicale :

 1. efectuează colorarea frotiurilor cervicale prin metoda Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001, precum si interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;
 2. completează secţiunea 3 a formularului FS1 în 3 exemplare autocopiative. Rezultatul pozitiv al testului Babeș-Papanicolaou este semnat si parafat de medicul de specialitate anatomie patologică;
 3. transmit unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia face parte, 2 exemplare ale formularului FS1 în care sunt consemnate rezultatul testului Babes-Papanicolaou; transmiterea formularului se realizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea frotiurilor cervicale transmise de unitatea sanitară cu paturi din reţeaua căreia face parte;
 4. asigură arhivarea frotiurilor cervicale prelucrate în condiţii optime;
 5. informează în scris unitatea sanitară cu paturi care a organizat reteaua cu privire la calitatea frotiurilor transmise;
 6. respectă sistemul informaţional prevăzut în prezentele norme metodologice;
 7. pun la dispoziţia laboratorului de referinţă un eşantion de 10 % din frotiurile cervicale citite în vederea monitorizării calităţii acestora, potrivit calendarului stabilit de către unitatea regională de management;
 8. elaborează şi implementează planul de menţinere sau de îmbunătăţire a calităţii prelucrării şi citirii frotiurilor cervicale, conform calendarului stabilit de unitatea regională de management; 
 9. asigură participarea personalului la programe de formare profesională continuă;
 10. efectuează controlul intern de calitate în conformitate cu protocoalele de asigurare a calităţii elaborate de către Comisie;
 11. transmite unităţii sanitare cu paturi din reteaua căruia face parte, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura si borderoul centralizator al serviciilor efectuate în cadrul subprogramului, în vederea decontării acestora. Modelul borderoului centralizator este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
 12. comunică unităţii sanitare cu paturi din rețeaua căreia face parte orice modificare a condiţiilor iniţiale care au stat la baza încheierii contractului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora;
 13. raportează unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia face parte, trimestrial, cumulat de la începutul anului, în primele 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de raportare, indicatorii specifici prevăzuţi la art. 28, lit. a), pct. 3 din nórmele metodologice.