Atributiile centrului de recoltare

 

 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 – 4
Cod Fiscal 29067408
UNITATEA REGIONALA DE MANAGEMENT NORD-EST A
SUBPROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU
DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

                     Telefon: 0374/278.806 E-mail: urmscreening@iroiasi.ro

 

 

 

                                                                   RETEAUA DE SCREENING

 

 

Atributiile centrelelor de recoltare a materialului celular cervical :

  1. efectuează recoltarea materialul celular din colul uterin, etalarea, fixarea şi identificarea frotiul în conformitate cu protocolul si standardele de calitate specifice subprogramului elaborate de Comisie;
  2. îşi stabilesc programul de lucru distinct al cabinetului medical pentru derularea subprogramului;
  3. realizează programarea sau, după caz, reprogramarea femeilor eligibile în vederea recoltării materialului celular din colul uterin în cadrul subprogramului;
  4. completează secţiunea 2 a formularului FS1 în 3 exemplare autocopiative şi îl transmite unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua, împreună cu frotiul realizat şi identificat;
  5. participă la activitatea de control al calităţii serviciilor acordate în cadrul programului în condiţiile prezentelor norme metodologice;
  6. comunică unităţii sanitare cu paturi din reteaua căreia face parte orice modificare a condiţiilor iniţiale care au stat la baza încheierii contractului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora;
  7. transmite unităţii sanitare cu paturi din reteaua căruia face parte, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura si borderoul centralizator al serviciilor efectuate în cadrul subprogramului, în vederea decontării acestora. Modelul borderoului centralizator este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
  8. raportează unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia face parte, trimestrial, cumulat de la începutul anului, în primele 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de raportare indicatorii specifici prevăzuţi la art. 28, lit. a), pct. 2 din nórmele metodologice .

 

 

 

                                                               Coordonator Program Regional,

                                                                   Medic Primar, Dr. Nicolae Ioanid