Absolut Media IRO

CE AR TREBUI SĂ ȘTII DESPRE INFECȚIA CU HPV ȘI CANCERUL DE COL UTERIN?

Institutul Regional de Oncologie IASI

In data de 8 aprilie intre orele 9-11 in Amfiteatrul Mic IRO si in Laboratorul de Radioterapie se va desfasura workshopul " Classic and Modern in Radiation Oncology" in cadrul Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici organizat de Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi (SSMI) in colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" din Iaşi.

Institutul Regional de Oncologie IASI

Institutul Regional de Oncologie Iaşi, infiinţat prin hotararea nr. 583/13.03.2009 este finalizat şi funcţionează începand cu data de 25 martie 2012 Spaţiile acestei unităţi se înscriu în necesarul funcţional al unei unităţi sanitare cu profil oncologic conform reglementărilor legale în vigoare astfel încât să ofere populaţiei din toate judeţele Moldovei ceea ce este necesar (eficienţa, creşterea calităţii actului medical, creşterea accesibilităţii la servicii complete şi realizarea unui sistem medical integrat, multidisciplinar,  a specialităţilor pentru toate localizările neoplazice).

 

Institutul Regional de Oncologie Iaşi a preluat prin ordin al ministrului sănătăţii, vechile secţii cu specific similar sau complementar din structura unităţilor sanitare cu paturi din judeţul Iasi, într-o structură unitară ce permite desfăşurarea în bune condiţii a activităţii medicale (locaţie unică cu circuite funcţionale adecvate, aparatură performantă).

Datorită structurii organizatorice aprobate – anestezie si terapie intensivă, chirurgie generală (cu compartiment de chirurgie toracică, chirurgie plastică, ginecologică), oncologie medicală, hematologie, radioterapie – totalizand un numar de 300 de paturi, se asigură atât serviciile medicale cât şi cele chirurgicale (bloc operator cu 10 sali de operaţie). Abordarea diagnostică şi terapeutică, completă şi complexă a pacientului oncologic necesită dotari de excepţie care sunt asigurate.

Dezvoltarea activităţii de cercetare cu ajutorul unui Laborator de biologie moleculară creaza cadrul pentru analiză multigenică la o rezoluţie compatibilă cu aplicarea terapiilor personalizate, asigurarea locala a unei facilităţi de investigare extensivă pentru a fi un centru de excelenţă, asigurarea premisei de investigaţie pentru desfăşurarea completă a unor tratamente avansate in regim de trial clinic.

Toată cazuistica fiind în acelaşi loc – vor putea fi elaborate programe eficiente de screening, dezvoltarea şi implementarea unor metode de analiză epidemiologică de raportare a cazurilor (registrul de cancer), dar şi perfecţionarea metodelor statistice de studiu.

Având în vedere dimensiunea, complexitatea şi urgenţa pe care o reprezintă cancerul ca problemă prioritară de sănătate publică, înfiinţarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi a fost necesară pentru a corecta dezechilibrul actual existent, între Moldova ( cu o suprafaţă de 44.000 km² si aproximativ 4 milioane locuitori ) şi celelalte provincii istorice ale ţării, unde exisă institute cu specific oncologic.

 

Descarca declaratie 230

 

 

 

 

!!! Anunt important !!!

 

In data de 8 aprilie intre orele 9-11 in Amfiteatrul Mic IRO si in Laboratorul de Radioterapie se va desfasura workshopul " Classic and Modern in Radiation Oncology" in cadrul Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici organizat de Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi (SSMI) in colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" din Iaşi.

 

13.09.2017

Anunt rezultate finale concurs ocupare posturi vacante si temporar vacante din data de 04 septembrie 2017

Anunt prezentare la post a candidatilor declarati admisi la concursul organizat in data de 04 septembrie 2017

Anunt promovare personal contractual septembrie 2017

Bibliografie si tematica examen promovare personal contractual septembrie 2017

12.09.2017

Anunt rezultate selectie dosare posturi medici 2017

11.09.2017

Anunt rezultate interviu concurs ocupare posturi vacante si temporar vacante din data de 04 septembrie 2017

 

08.09.2017

Anunt ocupare posturi medici AUG 2017

Anunt rezultat contestatie verificare dosare inscriere concurs din data de 04.09.2017

Anunt sustinere interviu pentru concursul de ocupare posturi contractuale vacante si temporar vacante din data de 04 SEPT 2017

05.09.2017

Tematica concurs medici in cadrul IRO

Anunt rezultate proba scrisa concurs ocupare posturi vacante si temporar vacante din data de 04 septembrie 2017

Anunt sustinere interviu pentru concursul de ocupare posturi contractuale vacante si temporar vacante din data de 04 septembrie 2017

31.08.2017

Anunt rezultat contestatie verificare dosare inscriere concurs din data de 04.09.2017

30.08.2017

Anunt ocupare posturi medici august 2017

29.08.2017

ANUNT VERIFICARE DOSARE INSCRIERE LA CONCURSUL DIN DATA DE 04.09.2017

09.08.2017

CALENDAR DE DESFASURARE CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA SI DETERMINATA A POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE SI TEMPORAR VACANTE

Anunt concurs ocupare posturi vacante si temporar vacante 04.09.2017

Bibliografie si tematica concurs ocupare posturi contractuale concurs din data de 04.09.2017

01.08.2017

Anunt rezultate contestatie interviu concurs ocupare posturi vacante si temporar vacante din data de 21 iulie 2017

Anunt rezultate finale concurs ocupare posturi vacante si temporar vacante din data de 21 iulie 2017

Anunt prezentare la post a candidatilor declarati admisi la concursul organizat in data de 21 iulie 2017

28.07.2017

Anunt rezultat interviu concurs ocupare posturi vacante si temporar vacante din data de 21 iulie 2017

27.07.2017

Anunt rezultat contestatie proba scrisa concurs ocupare posturi vacante si temporar vacante din data de 21 iulie 2017

24.07.2017

Anunt rezultate proba scrisa concurs ocupare posturi vacante, temporar vacante din 21 iulie 2017

17.07.2017

Anunt ocupare posturi contractuale vacante, temporar vacante iulie 2017

 

07.07.2017

Anunt rezultate finale la concursul din data de 28.06.2017

Anunt prezentare la post a candidatilor admisi la concursul din 28 iunie 2017

05.07.2017

Anunt rezultate proba interviu si proba practica din data de 04.07.2017

04.07.2017

ANUNT REZULTATE CONTESTATII PROBA SCRISA LA CONCURSUL DIN DATA 28.06.2017

03.07.2017

PROGRAMARE PE AMFITEATRE-PROBA INTERVIU 04.07.2017

29.06.2017

Rezultate examen promovare iunie 2017

Anunt rezultate proba scrisa din data de 28.06.2017

Bibliografia si tematica pentru concurs iulie 2017

28.06.2017

Anunt ocupare posturi contractuale vacante, temporar vacante iulie 2017

22.06.2017

Anunt privind sustinerea probei scrise din data de 28 iunie 2017

Anunt rezultate selectie dosare pentru concursul din data de 28.06.2017

20.06.2017

Regulament promovare personal FS

Regulament organizare concurs pentru ocupare posturi functii contractuale FS

 

13.06.2017

Anunt examen promovare iunie 2017

07.06.2017

Anunt ocupare posturi contractuale vacante iunie 2017

Bibliografia tematica concurs posturi vacante iunie 2017

29.05.2017

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS POSTURI TEMPORAR VACANTE

ANUNT PREZENTARE LA POST A CANDIDATILOR ADMISI LA CONCURSUL DIN DATA DE 17.05.2017

23.05.2017

ANUNT PRIVIND REZULTATELE PORBEI INTERVIU DIN 23.05.2017

18.05.2017

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA CONCURSUL DIN DATA DE 17.05.2017

04.05.2017

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 17.05.2017.pdf